E-Ticaret Desteği

E-İHRACAT VE E-TİCARET DESTEKLERİ

Yeni Açıklanan e-ticaret ve e-ihracat Destekleri ile; Şirketler, pazaryeri, e-ihracat platformları, B2B platformları, perakende e-ticaret siteleri destek kapsamına alınmıştır. E-ticaret ve e-ihracat destekleri ile Amazon, Etsy, Zalando, Ozon, Wallmart  vb. e-ticaret platformlarına yönelik yapılan; üyelik, komisyon, reklam ve depo hizmetleri harcamaları ile entegrasyon ve danışmanlık ücretleri destek kapsamına alınmıştır.

Destekler;
1 Pazara Giriş Rapor Desteği
2 Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
3  E-ihracat Tanıtım Desteği
4 Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği
Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği
Depo Kira Desteği
5 Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği
6 Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
7 Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

İlk olarak tanımlar oldukça önemlidir:
E-ihracat Konsorsiyumu: Bakanlık tarafından statü verilen şirketler (Büyük e-ticaret satış modeli ve yapısına sahip, sektöre yön verebilecek şirketler)
B2B Platformu: İşletmeden işletmeye sipariş alma imkanı sunan hizmet sağlayıcı 
E-ticaret paydaşı: Pazaryeri entegrasyonu için zorunlu olarak hizmet alınması gerekli şirketler
Pazaryeri:  İşmerkezi Türkiye’de bulunan pazaryerleri
Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları yapan ve toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve merkezi Türkiye’de olan hizmet sağlayıcı şirket
Yurtdışı Pazaryeri: 3’ten fazla ülkede faaliyet gösteren veya işmerkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az %15 pazar payına sahip pazaryeri
Şirketler: Limited ve anonim şirketler ile kooperatif ve birlikler
Sipariş Karşılama: Depo ve sipariş gönderme hizmetleri

1.    Pazara Giriş Rapor Desteği

Kimler Yararlanabilir?
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Pazar, ülke ve e-ihracat odaklı raporlar
Destek Oranı: %50   Destek Süresi: 
Destek Tutarı: 1.500.000,-TL (yıllık)

2.    Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Kimler Yararlanabilir?
Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerlerindeki dijital reklamlar (yurtdışı pazaryerindeki satışlarının %20’sini aşmayan dijital reklamlar)
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Her Pazar yeri için 3 Yıl
Destek Tutarı: 
Şirketler: 7.500.000,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 15.000.000,-TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 25.000.000,-TL (yıllık)

3.    E-ihracat Tanıtım Desteği

Kimler Yararlanabilir?: 
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
B2B platformları
Pazaryerleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerlerindeki dijital reklamlar hariç diğer pazarlama faaliyetleri (yurtdışı pazaryerindeki satışlarının %20’sini aşmayan dijital reklamlar
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Her ülke için 3 Yıl
Destek Tutarı: 
B2B Platformu: 4.000.000,-TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 15.000.000,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 25.000.000,-TL (yıllık)
Pazaryerleri: 30.000.000,-TL (yıllık)

4.    Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

a) Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği
Kimler Yararlanabilir?: 
Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderler (ilgili ülkedeki e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan)
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Her ülke için 3 Yıl
b) Depo Kira Desteği
Kimler Yararlanabilir?: 
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Kiralanan yurtdışındaki depolara ilişkin kira giderleri
Destek Oranı: %50 Her bir birim başı Destek Süresi: Her ülke için 3 Yıl
Destek Tutarı: 5.000.000,-TL (yıllık ) En Fazla 25 Birim

Toplam Destek Tutarı:
Şirketler: 7.500.000,-TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 25.000.000,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 25.000.000,-TL (yıllık)
Pazaryerleri: 15.000.000,-TL (yıllık)

5.    Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Kimler Yararlanabilir?: 
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerleri ve yurtdışı pazaryerlerine ilişkin yurtiçinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ilişkin giderler
En Fazla 6 Pazaryeri için 
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Pazaryeri Başına 3 Yıl
Destek Tutarı: Bir Entegrasyon için En Fazla 200.000,-TL 


6.    Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Kimler Yararlanabilir?

Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Destek Konusu: Hedef ülkelerinde yurtdışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: En Fazla 3 Yıl
Destek Tutarı: 
E-ihracat Konsorsiyumları: 3.000.000,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 1.500.000,-TL (yıllık)
Şirketler: 1.500.000,-TL (yıllık)

7.    Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Kimler Yararlanabilir?
Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerleri üzerlerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyonları
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: En Fazla 3 Yıl
Destek Tutarı:
E-ihracat Konsorsiyumları: 750.000,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 2.500.000,-TL (yıllık)
Şirketler: 1.500.000,-TL (yıllık)


Destek Üst Limitleri

Bütün destekler toplam aşağıdaki sınırları geçemez;
Şirketler: 15.000.000,-TL (Yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 45.00.000,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 45.000.000,-TL (yıllık)
Pazaryerleri: 45.000.000,-TL (yıllık)
B2B Platformları: 4.000.000,-TL (yıllık)


E-Ticaret Desteği İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.


Tüm Hakları Saklıdır Kopyalanamaz © | Solution Ajans

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
Açık sohbet
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Sana yardım edebilir miyiz?