Yurt içi ve Yurt Dışı Fuar Desteği

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği ulusal fuarlara katılımın artması, ekonominin canlanması, yeni pazarlar keşfedilmesi için yapılan ve bu anlamda verilen destekler arasındadır. Yurt içinde yer alan firmaların katıldığı fuarlarda stand ve yer kirası giderleri bu destek kapsamındadır. Fuarlara dair tüm detaylar KOSGEB sayfası üzerinden ilgili kişilerle paylaşılır ve başvuru açılır.

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği 2023 Desteklenecek Giderler

Fuar alanının genel düzeni, güvenliği ve temizliği

Destekten faydalanmaya hak kazanan katılımcıya Fuar Katılım Kataloğu

Fuarda yer alacak işletmenin stant konstrüksiyon ve dekorasyonu

Fuar yeri kirası

Ulaşım ve konaklama giderleri

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği 2022 Destek Tutarı

Destek üst limiti: 50.000 TL

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL,

Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL,

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL,

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 500 (beş yüz) TL olarak uygulanır.

NOT: KOSGEB tarafından yurtdışı pazarlara yönelik destekler yalnızca proje bazlıdır. KOSGEB’in vermiş olduğu Yurtdışı Pazar Desteği Programı kapsamında Yurtdışı Fuar Desteği bulunmaktadır. Ancak bu destekten yararlanabilmek için eşzamanlı bir proje daha sunulması gerekmektedir.

KOSGEB Yurtiçi Fuar Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB tarafından verilen Yurt İçi Fuar Desteğinden faydalanabilmek için gerekli bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar;

Başvuru yapacak işletmenin KOSGEB’e kayıtlı olmalıdır.

İşletmenin SGK ve vergi borcunun olmaması (borç var ise mahsup dilekçesi yazılması) gerekir.

Başvuru yapılan fuarın bakanlık sitesinde yer alması gerekmektedir.

İşletme program süresince en fazla 4 (dört) fuar katılımı için destek ödemesi alabilir.

Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir.

Ticaret Bakanlığı Fuar Destekleri 2023

Ticaret Bakanlığı Yurt İçi Fuar Destekleri

Ülkemizde gerçekleşen ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak için Ticaret Bakanlığı tarafından Yurt İçi Fuar Desteği verilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı pazarında yer alan aynı veya farklı sektöre sahip kuruluşlarla tanışmak, potansiyel müşteriye ulaşmak ve rekabet piyasasında yer almak gibi avantajları bulunmaktadır. Firmalar marka bilinirliğini artırmak ve sunduğu hizmeti veya ürünü tanıtmak için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yurt İçi Fuar Desteklerinden faydalanabilmektedirler.

Yurt İçi Fuar Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Yurt İçi Fuar Desteklerinden;
• TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen ve organizatörler tarafından düzenlenen,
• Bakanlıkça belirlenen şartların niteliğini taşıyan,
• Türk Ticaret Kanını hükümleri çerçevesinde kurulmuş,
• İhracat Birliğine üye olan,
kuruluşlar faydalanabilmektedir.
Önemli: Tacir Kişi olarak faaliyet gösterenler bu mevzuat kapsamındaki desteklerden faydalanamaz.

Yurt İçi Fuar Desteği Nasıl Hesaplanır ve Limitleri Nedir?

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara katılım sağlayan kuruluşlar tarafından ödenen, yer kirası ve stand masraflarının %50’si bakanlık tarafından katılımcıya verilmektedir. Destek üst limitleri her takvim yılı başında güncellenmektedir. (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 olarak yurt içi fuar desteği hesaplanmaktadır. Destek üst limitleri her yıl bakanlık sayfasında ilan edilir.
Son üç yıllık Yurt İçi Fuar Destekleri Üst Limitleri;

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA DESTEK ÜST LİMİTLERİ(TÜRK LİRASI)
Fuar YılıOrganizatörlerin Tanıtım Faaliyetlerinin DesteklenmesiFirmaların Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 Genel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli Fuarlarda İlave Tanıtım ProjesiGenel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli Fuarlarda İlave Tanıtım Projesi
2020504.000790.000504.00077.000117.000394.000
2021604.000947.000604.00092.000140.000472.000
2022951.0001.491.000951.000145.000220.000743.000
SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA DESTEK ÜSTLİMİTLERİ (TÜRK LİRASI)
Fuar YılıKatılımcı DesteğiTanıtım Desteği (Yurt Dışı Tanıtım İçin)Tanıtım Desteği (Yurt İçi Tanıtım İçin)
202041.000729.000243.000
202149.000873.000291.000
202277.0001.375.000458.000

Fuar Destekleri İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.


Tüm Hakları Saklıdır Kopyalanamaz © | Solution Ajans

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
Açık sohbet
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Sana yardım edebilir miyiz?