İhracat Destekleri

İhracat destekleri (e-ihracat elektronik ihracatmikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı (daha önceden Ekonomi Bakanlığı), KOSGEB ve Eximbank tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.

İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için verilmektedir.

İhracat destekleri; ihracat destekleri ile e-ihracat ve mikro ihracat desteklerini kapsar şekilde;

  • Yurtdışı Ofis, Depo, Showroom, Mağaza Kira Desteği
  • Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, google, influencer vb. dahil)
  • Pazara Giriş Belgeleri – Kalite Test Analiz Belgeleri Desteği
  • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
  • Yurtdışı Fuar Desteği – Yurtiçi Fuar Desteği
  • Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat Desteği
  • Navlun Desteği – Yurtdışı Kargo
  • Sanal Fuar ve Diğer Dijital Faaliyetler

şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda yurtdışı dijital faaliyetler için de (sanal fuar vb.) destek verilmektedir.

İhracat Teşvikleri ve Destekleri Özet Tablosu – Dış Ticaret Teşvikleri

Destek KalemiDestek OranıDestek LimitiSüre/Adet
Yurtdışı Kira Desteği(Mağaza, Ofis, Showroom,  Depo, Ürün teşhir serası/tarlası,  Reyon)%503.619.000TL Birim başına Yıllık4 yıl /Ülke Firma başına 25 birim
Yurtdışı Reklam Tanıtım Faaliyetleri Destekleri(Görsel ve yazılı  tanıtım, sponsorluk, web sitesi  tasarımı, reklam panoları, katalog,  eşantiyon, sunum, konferans, Facebook, Instagram, Google, Amazon, Etsy ve diğer sosyal platformlar)Geçici (Pop-up) Mağazacılık Desteği Pazarlarda en fazla 3 ay için kurulan perakendecilik yöntemi olan geçici (pop-up) mağazacılık kapsamında; kira, organizasyon ve pop-up’a özgü diğer tanıtım giderleri%507.239.000TL-4.524.000TL Ülke Başına Yıllık4 Yıl
Yurtdışı Marka Tescili ve  Korunması Desteği%501.357.000TL Yıllık 
Yurtdışı Seyahat – Pazar Araştırma Desteği%50184.500TL (Seyahat Başı)5 Seyahat-922.500TL
İhracata Yönelik Belge Alımı DesteğiÜrünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Test Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler%507.239.000TL (Yıllık) 
Yurtiçi Yurtdışı Fuar Katılım Desteği%50-%70271.000TL/452.000TL/1.357.000TL (Fuar Başına)144.000TL (Yurtiçi)
Yurtdışı Şirket Satın Alma Desteği%505.429.000TL 
Yurtdışı Marka Satın Alma Desteği%505.429.000TL 
Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği%50361.000TL (Maks 2 Proje) 
E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği%50  
Sanal Fuar Katılım Desteği   
Yurtdışı Navlun Desteği   
Yurt Dışı Lojistik Merkezi Kullanım Desteği   

İhracatta Devlet Destekleri

İhracatta devlet destekleri mal ve hizmet ihracatı olarak ikiye ayrılır: Ürün (mal) ihracatı teşvikleri aşağıda açıklanmıştır.

Yurt Dışı Mağaza, İşyeri, Ofis, Depo Açma Destekleri

Şirketinizin yurtdışında açacağı ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin kiralarının üretici firmalar için %50’si, ticari firmalar için %40’ı geri ödeniyor. 

Yurt Dışı Mağaza, Ofis, Depo Açma Destekleri Destek Tablosu: 

 Üretici FirmalarTicari Firmalar
 Üst Limit (birim başına)Destek OranıÜst Limit (birim başına)Destek Oranı
Mağaza3.619.000TL50%3.619.000TL50%
Ofis-depo-showroom3.619.000TL50%3.619.000TL50%

Destek ödemesi en fazla 25 birim içindir.

Destek süresi: 4 yıl. 

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Bakanlıkça Şirketinize geri ödenir.

Tanıtım harcamalarının yıllık üst limiti 7.239.000TL.

Kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa o ülke için tanıtım harcamaları yıllık destek üst limiti 4.524.000TL.

Destek Tutarı: 7.239.000TL-4.524.000TL Ülke Başına Yıllık

Destek Oranı: %50

Destek Süresi: 4 Yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği  – Ürünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler

Standartlara Uygunluğun Tespiti

Can Güvenliğine Uygunluğun Tespiti

İhracat için Zorunlu Kalite ve Güvenlik Belgeleri

Tarım Test ve Analizlerine Destek

İhracat yaparken almak zorunda olunan veya ihracat yaparken şirkete bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için yapılacak harcamaların %50’si Bakanlıkça geri ödenir. 

Destek üst limiti yılda 7.239.000TL 

Yurtdışı Pazar Araştırma Destekleri –  Yurt Dışı İş Seyahatlerinin Desteklenmesi

Ulaşım masrafları, konaklama giderlerinin %50’si oranında destek

İki çalışan için seyahat başına 184.500TL

Yılda en fazla 5 seyahat için destek

Fuar Desteği  – Fuar Harcamalarının (Stand Açma) Desteklenmesi

Her fuar için Bakanlıkça belirlenen  bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir.

Üç şekilde fuarlara katılınabilir:

1- Genel Katılım

2- Sektörel Katılım

3- Prestijli Katılım

Destek oranı: %50-%70

Destek üst limiti genel katılımda 271.000TL, yurt dışı fuar organizasyonlarında; sektörel fuarlarda 452.000TL, prestijli fuarlarda 1.357.000TL. 

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

Her yılında ihracat yapılan son üç yılda, şirket yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yapıyorsa yeşil pasaport hakkı. 

Pasaportlar iki yıl boyunca kullanabilir,  iki yıllık süre bittiğinde tekrar başvurulabilir.

Pasaport alacak kişi şirket sahibi, ortağı ya da çalışanı olmalı.

Yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecektir.

Marka Tescil Desteği

Şirketin Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markası varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin/harcamaların %50’si Bakanlıkça geri ödenmektedir.  

Destek üst limiti yıllık1.357.000TL’ye kadar, destek süresi ise 4 yıl.

Yurtdışında Şirket Alımına Yönelik Destek

Yurtdışında şirket satın alırken alınacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için toplam harcamalarınızın %50’si Bakanlık tarafından Şirketinize geri ödenir. 

Destek üst limiti yılda 5.429.000TL

Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği – Müşteriyi Tanıma ve Pazarı Öğrenmeye İlişkin Destekler

Müşterileri ve Rakipleri Tanıma İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

Markanın Bilinilirliğinin Ölçmeye Yönelik Destekler

Satış Kurallarını ve Uygulamaları Öğrenmek İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

İhracat için müşteriler, belirli pazarın ya da sektör hakkında yetkin danışman firmalara hazırlatılacak rapor harcamalarının %50’si Bakanlıkça geri ödenmektedir. 

Destek üst limiti yıllık 361.000TL (Maks 2 Proje)

Ur-Ge Desteği – ÜRGE Projeleri

Şirketinizin üyesi olduğu işbirliği kuruluşlarının şirketinizin ve içinde bulunduğu sektörün ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alması durumunda, katıldığı farklı faaliyetlere (örneğin eğitim, danışmanlık, potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için heyetlere katılma vb) ilişkin masraflarının %50’ine destek verilmektedir.

Şirketinizin sektörüne has 3 yıl sürecek UR-GE projeleri kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücü kazanmak için yapman gerekenlerle ihracat yapabileceğin pazarlar işin uzmanları tarafından tespit edilir. 

Sektörel Ticaret Heyetlerine Katılanların Desteklenmesi

Şirketinizden heyete katılan iki kişinin masraflarının %50’si destek kapsamında geri ödenir.

Hedef ve öncelikli ülkelere giden heyetler için destek oranı %60.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında Kosgeb ihracat desteği olarak 300 Bin TL destek verilmektedir.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hedef olarak tespit edilen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave destek verilecektir.


İhracat Destekleri İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.


Tüm Hakları Saklıdır Kopyalanamaz © | Solution Ajans

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
Açık sohbet
💬 Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋
Sana yardım edebilir miyiz?